راهی عجیب برای درمان افسردگی

[ad_1]

راهی عجیب برای درمان افسردگی

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻙ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﻏﺒﺎن‌‌ها ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ. به گزارش ویکی روان به نقل از دیلی میل ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺿﺪ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ‌ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻦ ﺍﺳﺖ. ﺳﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭی‌های ﻭﺳﻮﺍﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻗﻄﺒﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

اخبار اخبار روانشناسی استرس افسردگی خاک بازی خبر خبر روانشناسی روانشناسی سروتونین

این و هم چک کنید

هوش هیجانی و کنترل خشم

آمارهای جهانی نشان می‌دهد که مردم ایران از جمله خشمگین‌ترین و پرخاشگرترین مردم جهان هستند. …

[ad_2]

لینک منبع

شناسایی ژن افسردگی

[ad_1]

شناسایی ژن افسردگی

مطالعه جدید محققان دانشگاه مریلند نشان می دهد چگونه یک ژن خاص نقش محوری در حفاظت در مقابل استرس یا ایجاد استرس براساس میزان فعالیتش دارد. به گزارش ویکی روان به نقل از  ریدرز دایجست این ژن خاص موسوم به Slc۶a۱۵ در یک نوع نورون که نقش کلیدی در بروز افسردگی دارد عمل می کند.

اخبار اخبار روانشناسی افسردگی خبر خبر روانشناسی روانشناسی ژن ژن افسردگی

این و هم چک کنید

رابطه موفقیت و گروه خونی

تا به حال به این فکر کرده‌اید که گروه خونی افراد موفق چیست؟ به گزارش …

[ad_2]

لینک منبع