مغز بیماران روانی چگونه عمل می‌کند؟

[ad_1]

مغز بیماران روانی چگونه عمل می‌کند؟

پژوهشگران تحقیقات جدیدی را انجام داده‌اند که موجب تغییر تصور ما از رفتار بیماران اعصاب و روان می‌شود. به گزارش ویکی روان به نقل از مدیکال نیوز تودی تحقیقات جدید نشان دهنده مدارهای عصبی بوده که ممکن است رفتار روانپریشی را در این افراد به وجود آورند.

اخبار اخبار روانشناسی بیمار بیمار روانی خبر خبر روانشناسی روانشناسی مغز

این و هم چک کنید

علل به وجود آمدن اضطراب

می‌گویند تمامی مشکلات روحی و روانی ریشه اضطراب دارد اما این اضطراب از کجا می‌آید؟ …

[ad_2]

لینک منبع