شنیدن با گوش راست ممنوع

[ad_1]

شنیدن با گوش راست ممنوع

مطالعات دانشمندان به این نتیجه رسیده که صحبت کردن با تلفن همراه باید با گوش چپ انجام شود. به گزارش ویکی روان به نقل از نیوزویک در صورتی که هنگام صحبت کردن با تلفن همراه از گوش راست استفاده کنید امواج تلفن همراه بر نواحی شنیداری در نیمکره راست مغز تاثیر منفی خواهند داشت که در نهایت شنوایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اخبار اخبار روانشناسی خبر خبر روانشناسی روانشناسی شنوایی شنیدن گوش گوش چپ گوش راست مغز نیمکره چپ نیمکره راست

این و هم چک کنید

لکنت زبان پروفسور تقی زاده

لکنت زبان اختلالی است که تعداد زیادی از افراد در کشور به آن مبتلا هستند …

[ad_2]

لینک منبع